Časté dotazy

Připravili jsme pro vás seznam odpovědí na vaše nejčastější dotazy.

Průvodce: Začínáme s Freelem


Práce s uživateli

Vlastník projektu má větší práva na projekt. Může upravovat jeho název, měnit termín jeho dokončení, nastavovat rozpočty / budgety to-do listů a celého projektu.

Vlastník projektu také vidí všechny finanční výkazy přizvaných uživatelů. Přizvaný uživatel vidí pouze své vlastní výkazy.

Tuto možnost zatím nenabízíme, ale usilovně na ní pracujeme.

Pouze vlastník projektu může přizvat další osobu.

Vlastník projektu vidí:
 • Budgety / Rozpočty.
 • Finanční výkazy všech přizvaných uživatelů.
 • Všechny dokumenty.
 • Všechny to-do listy, úkoly a diskuze.
 • Svoje vlastní štítky u projektu (nikdo jiný je neuvidí).
Přizvaný uživatel vidí:
 • Svoje finanční výkazy.
 • Všechny dokumenty dokud vlastník dokument nepřiřadí konkrétní osobě / osobám.
 • Svoje vlastní štítky u projektu (nikdo jiný je neuvidí).
 • Všechny to-do listy, úkoly a diskuze.

Na detailu projektu v sekci „Uživatelé“ můžete jednoduše ovládat který To-do list uživatel vidí a který ne.

Pokud uživateli práva omezíte, pak vidí pouzy ty události, které souvisí se zvolenými To-do listy. Ostatní události u projektu jsou pro něj neviditelné.

Jak práva nastavit napoví tato animace:

Tuto možnost zatím nenabízíme, ale usilovně na ní pracujeme. Budete mít možnost přizvat uživatele (například klienta), který uvidí pouze na určitý úkol nebo na to-do list s více úkoly. Přizvaný uživatel se bude moci účastnit diskuze a přidávat soubory.

Heslo si přizvaný uživatel může změnit sám v nastavení profilu (Ikona vpravo nahoře). Pokud heslo zapomněl, je potřeba projít procedurou zapomenutého hesla a nastavit si tak nové.

Stačí uživatele odebrat a znovu přizvat k projektu. Bude odeslána nová pozvánka na zadaný email. Doporučujeme prohlédnout v emailu složku SPAM.

Sledujte Dasboard (Ikona nahoře) nebo sekci "Poslední aktivity u projektu" nebo "Diskuze" na detailu projektu. Jsou zde nejaktuálnější aktivity uživatelů.

Dále můžete sledovat aktivity, dokončené úkoly a nahrané soubory konkrétního uživatele – jedná se o aktivity, které uživatel vykonal pouze u projektů, na kterých jste vy a daný uživatel.

Rozlišujeme mezi třemi různými kontexty:
 • Kontext všech projektů – Dasboard (Ikona domečku nahoře).
 • Kontext konkrétního projektu – Detail projektu (Projekty → Název projektu).
 • Kontext uživatele – Detail uživatele (Uživatele → Jméno nebo email uživatele).

Na detailu projektu v sekci „Uživatelé“ můžete jednoduše ovládat který To-do list uživatel vidí a který ne.

Pokud uživateli práva omezíte, pak vidí pouzy ty události, které souvisí se zvolenými To-do listy. Ostatní události u projektu jsou pro něj neviditelné.

Jak práva nastavit napoví tato animace:

Práce s projekty

Projekty dělíme do 4 kategorií:
 • Vlastní projekty – ty, které sami vytvoříte.
 • Projekty, kam jsem přizvaný – ty, do kterých vás přizve někdo jiný.
 • Archivované projekty – Vlastní projekty můžete archivovat a znovu obnovit nebo úplně smazat.
 • Šablony projektů – Z vlastního projektu můžete vytvořit šablonu, kterou můžete opakovaně používat pro nové projekty.
Štítky u projektů:

Každý projekt může mít štítky, které slouží pro lepší orientaci ve více projektech. Štítky můžete přidávat jak na vlastní, tak na cizí projekty. Vaše štítky vidíte pouze vy a nikdo jiný.

Šablony projektů slouží pro typové projekty. Šablonu vytvoříte tak, že přidáte nový projekt / nebo ji vytvoříte z existujícího. Stačí kliknout na detailu projektu na odkaz "Vytvořit šablonu" vpravo nahoře. Projekt se zkopíruje do šablony. Šablona bude obsahovat strukturu to-do listů a úkolů. Vytvořená šablona se zobrazí v seznamu projektů.

Nový projekt vytvoříte ze šablony na detailu šablony. Stačí kliknout v horní zvýrazněné části na odkaz "Vytvořit nový projekt". V té samé části je možné šablonu i smazat.

Vlastní projekty můžete archivovat a odložit je tak na později. Tento postup je vhodný pro uživatele, kteří projekt dokončí, ale chtějí mít historii projektů a událostí stále na dosah.

Na archivovaném projektu můžete pracovat úplně stejně, jako na otevřeném.

Archivované projekty se započítávají ve FREE tarifu do celkového počtu projektů.

Tuto možnost zatím nenabízíme. IT zdatní uživatelé mohou k exportu použít naše veřejné API.

Mezi projekty lze kopírovat nebo přesouvat jak celé To-do listy, tak i konkrétní úkol.

Diskuze jsou komentáře uživatelů u konkrétního úkolu nebo poznámky.

To-do listy jsou seznamy úkolů, které můžete tažením myši přesouvat mezi sebou a dávat jim tak patřičnou prioritu.

To-do list můžete přiřadit konkrétnímu uživateli, tím mu přiřadíte všechny existující úkoly. Stejně tak můžete přiřadit i termín na dokončení úkolu.

Aktivity jsou události, které se staly u konkrétního projektu nebo nad všemi projekty (Dashboard ) nebo u konkrétního uživatele.

Přes aktivity můžete sledovat dění na všech projektech a u všech uživatelů v čase. Jsou chronologické.

Poznámky jsou textové soubory, které jsou spojené s konkrétním projektem. Slouží pro zadávání důležitých informací a údajů související s projektem. Např. zápisy ze schůzek, přístupové údaje, briefy atp.

Poznámky jsou v základu viditelné pro všechny přizvané uživatele projektu.

Pokud si přejete, aby poznámku viděli pouze konkrétní uživatelé, stačí kliknout na detailu poznámky na tlačítko "přidat uživatele" a vybrat nějaké. Tento uživatel můžete být i pouze vy sám – potom poznámku neuvidí nikdo jiný než vy (a vlastník projektu).

K poznámkám je možné doplňovat soubory a komentáře a jsou tak vhodné na zápisy z porad, briefy a podklady k projektům.

Soubory u projektu jsou všechny nahrané soubory k úkolům nebo poznámkám řazené od nejnovějších po nejstarší. Přes soubory se můžete dostat na konkrétní komentář, do kterého byl soubor nahrán.

Soubory na profilu uživatele ukazují jeho naposledy nahrané soubory v komentářích na všech projektech, které máte společné.

Globální kalendář (v horním menu) slouží pro termíny úkolů u všech projektů. Úkoly lze dále snadno filtrovat podle osob.

Kalendář na detailu projektu zobrazuje termíny úkolů pouze konkrétního projektu.

Úkoly a projekty lze v kalendáři přesouvat a měnit jim tam termíny. Kliknutím lze přejít na detail konkrétního projektu nebo na detail úkolu.

Tuto možnost zatím nenabízíme. Usilovně však pracujeme na tom, aby bylo možné termíny všech úkolů exportovat do iCal formátu skrze tajnou URL. Úkoly z Freela tak uvidíte např. přímo v Google kalendáři.

Připravili jsme pro vás možnost nastavit rozpočet celého projektu a jednotlivé rozpočty pro to-do listy.

Od těchto rozpočtů se odečítají odpracované a vykázané částky nad úkoly.

Uživatelé projektu mají možnost kliknutím na ikonu hodin () vlevo od názvu úkolu vyplnit v pop-up okně: a) vykázaný čas a hodinovku, která se vynásobí na sumu Kč nebo b) pouze konkrétní fixní částku (např. předem domluvenou) – v aplikaci nazýváme takový způsob "budgetem".

Tyto výkazy práce můžete sledovat v menu "Výkazy" na detailu projektu. Jako vlastník projektu uvidíte výkazy všech uživatelů projektu. Jako přizvaný uživatel uvidíte pouze svoje vlastní vykázané hodiny / budgety.

Vykázané hodiny je možné exportovat do excelu nebo poslat snadno na fakturu do online fakturačního nástroje Fakturoid. Chtěli byste napojení na jiný systém? Napište nám, ať to víme.

Freelo si také pamatuje u každého projektu poslední použitou hodinovku a svým kolegům ji může velitel přednastavit.

Přímo v aplikaci jsou k dispozici notifikace, které vás informují na ikoně zvonku () vpravo nahoře o tom, kolik a jaké události se udály.

Notifikace v aplikaci zahrnují:
 • Možnost sledovat upozornění pouze u vybraných projektů.
 • Upozornění na diskuzi od ostatních uživatelů.
 • Upozornění na komentář u diskuze, kterou jste v minulosti okomentoval nebo kterou jste si zvolil "Sledovat".
 • Upozornění na přiřazení úkolu vám.
 • Upozornění na změnu termínu úkolu, který je přiřazený vám.
 • Upozornění na zpřístupnění dokumentu u projektu.

U každého úkolu je možné zapnout nebo vypnout sledování pomocí notifikací zvlášť. Sledování úkolu jde zapnout i svému kolegovi.

U profilu () najdete následující možnosti nastavení notifikací emailem.

Souhrnné notifikace:
 • Pošlete mi email každých pár hodin o tom, co se událo.
 • Pošlete mi email ihned, když někdo dokončí úkol, který jsem vytvořil.
 • Pošlete mi email každé ráno se souhrnem změn u všech mých projektů.
Okamžité notifikace:
 • Pošlete mi email ihned, když někdo okomentuje úkol, který sleduji.
 • Pošlete mi email ihned, když mě někdo označí v diskuzi.
 • Pošlete mi email ihned, když někdo upraví dokument na mém projektu.
 • Pošlete mi email ihned, když se cokoliv stane na mém projektu.
 • Pošlete mi email ihned, když někdo vytvoří úkol na mém projektu.
 • Pošlete mi email ihned, když někdo dokončí úkol na mém projektu.
 • Pošlete mi email ihned, když mi někdo přiřadí úkol.

Obecné informace

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Více se na toto téma rozepisujeme na stránce zabezpečení.

Servery jsou umístěné v Praze a jsou dobře zabezpečené. Běží na nich automatické aktualizace a jsou chráněné firewallem. Server automaticky blokuje spojení, když odhalí podezřelou aktivitu. Nad servery je dohled v režimu 24/7. Přístup k serveru má pouze ověřená osoba.

Nastavení vašeho účtu můžete provést vpravo nahoře přes rozbalovací menu ikony uživatele → nastavení ()

Rádi byste si Freelo upravili více? Napište nám, ať víme, o co přesně máte zájem.

Freelo je responzivní a v mobilu či tabletu funguje bez problémů, pro potřeby typu přečti si a odpověz.

Do budoucna plánujeme vytvoření plnohodnotných mobilních aplikací pro uživatele iOS a Android.

Usilovně pracujeme na vytvoření koše, kde budou smazané položky zůstávat ještě měsíc po svém smazání. Do té doby pokud něco smažete a budete to opravdu nutně potřebovat, napište nám. Zjistíme ze záloh, co můžeme dělat.

Freelo s fakturací úzce souvisí, a proto je napojené na nejznámější fakturační online nástroj u nás Fakturoid. Dále je možné práci označit za fakturovanou a exportovat ji do excelu. Následně můžete fakturovat v čem požadujete.

Účet a zpoplatnění

Freelo má základní účet zdarma. Ten můžete využívat vy a další dva přizvaní uživatelé. Můžete vytvořit 2 projekty, u kterých může být nahráno až 222 MB dat.

Pokud vám varianta zdarma nebude stačit, můžete plynule přejít na variantu Premium, která stojí 399 Kč bez DPH měsíčně a jediné omezení je 5 GB nahraných dat.

Pokud by vám 5 GB dat nestačilo, tak máme k dispozici balíček dalších 10 GB za příplatek 299 Kč bez DPH / měsíc. Pokud nevystačíte ani s 15 GB můžete si objednat dalších 50 GB za 999 Kč bez DPH / měsíc.

Freelo je zpoplatněno na základě měsíčních nebo ročních poplatků dle platného ceníku na webu. Účet lze kdykoliv pozastavit. Pokud splňujete podmínky FREE tarifu (2 uživatelé, 2 projekty, 222 MB dat), můžete jej nadále bezplatně užívat.

Všechny transakce kreditní kartou jsou zpracovány pomocí zabezpečené a ověřené platební brány. Data o kreditní kartě nemáme nikde uloženy.

Freelo účet můžete bez obav zrušit v nastavení svého profilu. ().

Všechny vaše projekty budou na serveru uchovány po dobu 60 dnů. Pokud nás do této doby nekontaktujete nebo se znovu nezaregistrujete, budou vaše data nenávratně a bez náhrady smazána.

V takovém případě kontaktujte, prosím, naší podporu.

Ano, na vašem profilu () v sekci "Fakturace" se objeví seznam vystavených dokladů.

Ihned po transakci dostanete také vystavený doklad přímo na email. Můžete jej tak rovnou přeposlat své účetní.

Pokud používáte FREE tarif, klikněte v horní části nad políčkem pro vyhledávání na odkaz "Premium" a začněte využívat placenou variantu Freela která stojí 399 Kč bez DPH měsíčně a rozšíří váš datový prostor na 5 GB dat.

Komu nebude 5 GB dat stačit bude mít k dispozici balíček dalších 10 GB za příplatek 299 Kč bez DPH / měsíc. Kdo nevystačí s 15 GB může si objednat dalších 50 GB za 999 Kč bez DPH / měsíc.

Vypadá to, že Freelo rádi používáte pro správu projektů. Abychom mohli nadále poskytovat kvalitní a udržitelné služby a rozvíjet Freelo do krásy a užitečnosti, nelze to dělat úplně zdarma.

V tomto případě vyskočí okno, které vás vyzve k aktivaci PREMIUM tarifu. Částka, za kterou Freelo nabízíme (399 Kč bez DPH) je rovna běžné hodinové sazbě živnostníků v ČR. Uznejte, že absolutní přehled nad vašimi projekty za takovou částku stojí.

5 GB dat nestačí? Nevadí, máme k dispozici balíček dalších 10 GB za příplatek 299 Kč bez DPH / měsíc. Pokud nevystačíš ani s 15 GB můžeš si objednat dalších 50 GB za 999 Kč bez DPH / měsíc.
Účet lze kdykoliv pozastavit. Pokud splňujete podmínky FREE tarifu (2 uživatelé, 2 projekty, 222 MB dat), můžete jej nadále bezplatně užívat.
Když zjistíme, že PREMIUM uživatel nemá zaplaceno aktuální období, tak ho nejprve elegantně upozorníme. Následně týden počkáme na zrealizování úhrady. Pokud ani poté nedojde k úhradě a účet nebude splňovat podmínky FREE tarifu, tak bude účet a jeho projekty zablokován. Během blokace bude možné smazat starší projekty, aby se účet mohl dostat na podmínky FREE tarifu, nebo bude možné provést úhradu.

Stačí potvrdit e-mail a jste v aplikaci

Napsali o freelu

Tomáš Reinbergr

VAŠE LIGA - největší amatérská liga

Posledních 6 měsíců řešíme rozsáhlý redesign našeho webu. Kdyby nebylo Freela, tak v tom bude asi pěkný guláš. S celým týmem a s lidma z webové agentury řešíme prototyp, design a bude následovat programování. Za těch pár měsíců se Freelo natolik osvědčilo, že ho budeme nejspíš používat i pro interní komunikaci nad úkoly.

David Hriech

24TIME.cz - e-shop s hodinkami

Když jsme začali řešit redesign e-shopu, náš grafik nás pozval do Freela. Rozkoukali jsme se poměrně rychle a zjistili jsme, že to je vlastně mnohem lepší než e-mail a onedrive. Je super vědět, kdy přesně bude jaká funkce hotová, na kom který úkol visí nebo kde jsou jaké soubory. Freelo vneslo do naší komunikace opravdový přehled.

Josef Berger

Externí konzultant v PragueBest

Jsem programátor a je pro mě důležité mít ve věcech jasno. Ne vždy klienti správně specifikují zadání – tomu se asi vyhnout nelze. Nicméně od zavedení Freela, jako hlavního kanálu pro zadávání požadavků, je to výrazně lepší. Klienti reagují rychleji, mají přehled o tom, kdy a co bude hotové a já navíc můžu vykázaný čas nad úkoly rovnou vyfakturovat, což je taky super.

Gabriela Mlčochová

Spikeball.cz

Freelo je skvělý organizátor myšlenek a nápadů. Přiřazování úkolů, zadávání deadlines nebo sdílené soubory na jednom místě nám umožní rychlou realizaci projektů. Díky notifikacím nám nic neunikne.

František Szabó

Affiliate guru & Podnikatel

Freelo mi vyhovuje hlavně kvůli jeho jednoduchosti a přehlednosti. Náš tým si ho rychle oblíbil a projekty díky němu posouváme kupředu mnohem rychleji.

Mário Roženský

Internetový podnikatel

Freelo je takový český klon Basecampu s pár vychytávkama navíc. Obzvlášť oceňuji možnost vykazovat hodiny nad úkolem a mít tak přehled o finanční stránce projektu.