Čo je vo Freelu nového

Máme radi zmeny. Posúvajú nás vpred.

30. novembra 2021

2. októbra 2021

 • Teraz môžete vytvárať nové úlohy prostredníctvom adresy URL s predvyplnenými informáciami, ako sú: projekt, zoznam úloh, čiastkové úlohy, riešiteľ, komentár a termíny (pevné a pohyblivé). Více v nápovědě
 • Teraz môžete vytvárať inteligentné podúlohy s komentárom/obsahom priamo bez úpravy existujúcich úloh. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Pridať čiastkové úlohy“.
 • Teraz môžete komentár uložiť a tiež vyplniť, kedy sa vám má pripomenúť. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Teraz môžete komentár/úlohu uložiť a resetovať, ak je úloha už dokončená. Novú funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke „Uložiť“ na konci diskusie o úlohe.
 • Spresnili sme podrobný zoznam činností na informačnom paneli, v projekte a v profile používateľa.
 • Teraz „likes“ na komentáre v diskusiách pre všetky súbory alebo odkazy.
 • Ak teraz pri úprave komentára uvediete niekoho prostredníctvom @MenoPrimenie, dostane upozornenie.
 • Do exportu správ CSV sme teraz pridali stĺpec s názvom čiastkovej úlohy.
 • Rozšírenie API pre koncové body get-task na súbory s komentármi.
 • Rozšírenie API pre koncový bod get-file (podľa ID)
 • Rozšírenie API pre date_finished v koncovom bode finished-tasks-in-tasklist-collection a používateľa, ktorý dokončil úlohu v get-task.
 • Rozšírenie API o date_add a date_edited_at pre zber úloh, zber zoznamov úloh, zber projektov, zber pracovných výkazov a detail úlohy.
 • Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala, že sa nenačítal veľký počet (viac ako 100) dokončených čiastkových úloh.

26. augusta 2021

 • Nové Súbory pre projekty:
  • Nahrávanie súborov.
  • Nahrávanie nových verzií súborov a prehľadávanie histórie.
  • Vytváranie priečinkov a ponáranie.
  • Možnosť vyfarbenia priečinkov a súborov.
  • Možnosť pripojiť súbory k projektu
  • Schopnosť pracovať so službami, ako sú Google Drive, Dropbox, OneDrive, ...
  • Filtrovanie podľa názvov a typov súborov.
  • Diskusia o detailoch spisu a poznámkach s oznámeniami
  • Zdieľanie mimo Freelo prostredníctvom verejného prepojenia.
 • Na Dashboardu sú zvýraznené podúlohy.
 • Viac v článku [CZ]

18. augusta 2021

 • Pri vytváraní projektu môžete nastaviť kanban/stĺpce.
 • V nastaveniach projektu môžete teraz vynútiť zobrazenie kanban/stĺpca pre všetkých používateľov projektu. Môžete tiež nastaviť poradie a viditeľnosť častí projektu. Tieto nastavenia sa môžu líšiť pre vás a pre ostatných používateľov.
 • Teraz môžete zobraziť nadradenú úlohu v kalendári v stĺpci podúloha/úloha bez termínu, ak ide o podúlohu. Priamo v kalendári majú podúlohy po prejdení kurzorom myši nápovedu s informáciou o tom, ku ktorej úlohe patria.
 • Kalendár teraz zobrazuje všetky úlohy v zobrazení Týždeň bez toho, aby ste museli na niečo kliknúť.
 • V časti Časové meranie zobrazujeme časy od-do pre každú správu, keď bola vytvorená.
 • Zrýchlili sme a vylepšili zoznam podúloh. Akákoľvek zmena v modálnom okne sa premietne do zoznamu na pozadí bez toho, aby ste museli obnoviť stránku úlohy. Pri načítaní podúloh sa zobrazí animácia. Dokončené čiastkové úlohy sú skryté pod odkazom.
 • Teraz môžete previesť šablóny projektov na iného používateľa alebo od neho na seba.
 • Počet nových oznámení sa teraz zobrazuje aj na ikone na karte prehliadača. Je to užitočné najmä v prípade veľkého počtu kariet, na ktorých nevidíte text, ale iba favicon.
 • Do modálneho okna pod/úlohy sme pridali tlačidlo “späť“ pred drobečkovú navigáciu, aby sme umožnili pohodlnejšiu navigáciu cez rôzne úrovne úloh v rámci toho istého okna. Štandardná funkcia Späť v prehliadači teraz funguje rovnako.
 • Pripnuté poznámky môžete teraz radiť na začiatok zoznamu úloh.
 • Pri šablónach môžete teraz vybrať deň, od ktorého chcete nastaviť preddefinované dátumy.
 • Opravené zobrazenie farieb projektu v kalendári v tmavom režime.

19. júna 2021

 • Nový kalendár s možnosťou výberu vlastnej farby projektu. Medzi ďalšie vylepšenia patrí:
  • viditeľné priority úloh,
  • zrýchlenie načítania
  • pri zmenách (termín, riešiteľ) sa kalendár aktualizuje bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Zjednotenie farieb štítkov a projektov v kalendári – zníženie celkového počtu farieb pre lepšiu prehľadnosť a jednoduchšiu komunikáciu (predtým boli 3 modré, 2 červené apod., čo mohlo viesť k zbytočným nedorozumeniam).
 • Môžete prehrať Vimeo video priamo ve Freelo – stačí uviesť URL adresu do komentára.
 • Môžete vytvoriť verejné odkazy na podúlohy.
 • Zoznam podúloh (checklist) v chytre podúlohe je farebne označený.
 • Do zoznamu Moje priority môžete pridať podúlohu.
 • Keď pošlete komentár e-mailom, zobrazíme e-mail, z ktorého bol odoslaný.
 • Na Dashboarde môžete zmeniť dátum pomocou tlačidla T.
 • Môžete nastaviť e-mailové pripomenutie úlohy na konkrétny dátum a čas.
 • Chytre podúlohy teraz zobrazujú, že majú podúlohy (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznenie komentára, na ktorý môžete kliknúť napríklad z oznámení.
 • Úlohu môžete zobraziť v modálnom zobrazení prostredníctvom skratiek Q/E v Súhrnoch a Týždenných a mesačných reportoch.
 • Pod/úlohu môžete vytvoriť z komentára prostredníctvom menu s tromi bodkami.
 • V diskusii ku poznámke si môžete pozrieť históriu komentárov.
 • Dokončené úlohy môžete presúvať medzi stĺpcami/To-Do listy. Užitočné pre rozloženie stĺpcov Kanban backlog, plánované, hotové apod.
 • Oprava načítania úprav poznámky od iného používateľa bez nutnosti obnovenia stránky.
 • Opravené chytré podúlohy v šablónach – teraz sa správne prenášajú do nových projektov s prvým komentárom.
 • Opravené odcrollovanie pri pridávaní To-Do listu pre zobrazenie kanban/stĺpec.
 • Opravené zobrazovanie štítkov na verejných odkazoch.
 • Opravené opakované zobrazovanie okna s desktop upozorneniami.
 • Oprava zobrazenia riešiteľa podúloh na verejnom odkaze.
 • Rozšírenie API o podúlohy.
 • Rozšírenie API o aktivity nad úlohou.
 • Viac v článku [CZ]

15. mája 2021

 • Inštalovateľné desktop aplikácie z prehliadača Chrome (tzv. PWA) - novo môžete Freelo namiesto prehliadača mať ako samostatnú aplikáciu vo vašom Dock/List aplikácií s plnohodnotným nastavením notifikácií vo vašom operačnom systéme.
 • Skratka T pre rýchlo nastavovanie/úpravy/rušenia termínov - novo si v kombinácii Myš nad pod/úlohou + T vyvoláte ponuku pre úpravu termínu šípkami (vľavo, vpravo - dni), (hore, dole - mesiace), T - + týždeň, X - zmazanie existujúceho termíne.
 • "Prohlížečové" notifikácia - novo si môžete zapnúť systémové upozornenia, ktoré sa vám zobrazí aj mimo prehliadač a môžete si je prispôsobiť v nastavení Oznámenie (Mac)/Oznámenie a akcie (Windows).
 • Teraz môžete v nastaveniach používateľa zrušiť Avatar a získať základný variant s iniciálami.
 • Stránky s prihlasovacími údajmi, registráciou a zabudnutým heslom boli prepracované.
 • Zrýchlenie načítanie notifikácií.
 • Optimalizácia javascriptových knižníc.

5. februára 2021

 • Do poznámky môžete nanovo nahrávať súbory a obrázky. Zmenili sme tiež vzhľad detailu poznámky do bielej, ktorá je neutrálnejší a štandardnejší.
 • Video a audio súbory MP4, MOV, WAV, MP3 si teraz môžete rovno pustiť v prehrávači vo Freelu a nemusíte súbory pre prehranie sťahovať.
 • Gmail addon a vyriešenie stavov archivovaných To-Do listov a projektov. Vyriešenie problému, kedy v zozname To-Do listov, projektov a užívateľov neboli vidieť všetky položky.
 • Novo vypisujeme názov úlohy u podúlohy v Timetrackingu a v návrhoch pri hľadaní.
 • Editor teraz lepšie prepína farby u farebného textu a podfarbenie.

9. januára 2021

 • Podúlohy sú "múdrejší" o termíny a diskusiu, zobrazujú sa v kalendári, na Dashboardu a možno k nim pridávať výkazy.
 • Zrýchlili a rozšírili sme pridávanie úloh – teraz rovno nastavíte prioritu a štítky.
 • Freelo API sme rozšírili o tri nové ednpointy all-tasks, all-tasklists, all-projects.
 • Viac v článku [CZ]

16. decembra 2020

23. októbra 2020

 • V Timetracking dropdown menu môžete pridať alebo zmeniť poznámku výkazu.
 • U tabuľky v Reporty > Súhrny > Týždenné a mesačné sme pridali možnosť rozšíriť ťahaním myši hlavný stĺpec s názvami.
 • Novo chodí notifikácia na dokončenie podúlohy všetkým ľuďom, ktorí danú úlohu sledujú.
 • Upravili sme Drag&Drop radenia úlohy v sekcii Moje priority úloh.
 • Pri filtrovaní v kanban zobrazení sa novo neskrávají stĺpce, ktoré sú prázdne. Je možné aj po uskutočnení filtrovania úlohy presúvať kamkoľvek v projekte.
 • Ak sa nepodarí doručiť notifikáciu v mobilnej aplikácii, tak sa jej teraz pokúšame doručiť opakovane znovu neskôr. Predtým sa takéto notifikácia na zariadenie už nedostala.

1. októbra 2020

 • V notifikačnom centre sme pridali prepínač na zobrazenie iba neprečítaných notifikácií. Hodí sa pri fungovaní Inbox Zero.
 • Pridali sme dve možnosti pripomienku úlohy za mesiac a za dva mesiace.
 • Viac v článku [CZ]

17. septembra 2020

 • Možnosť nastaviť sledujúci/riešiteľa nad To-Do listom – umožní vám nastaviť To-Do list tak, že ktorýkoľvek existujúca alebo aj budúca nova úloha bude mať vami vybranej sledujúci (budú dostávať upozornenia napr. na nové komentáre) a alebo předvybraného riešiteľa.
 • Nové súhrny – vylepšili sme filtrovanie, pridali sme možnosť ukladať si pohľady, pridali sme interaktívne dátovú tabuľku s možnosťou exportovať aktuálne vyfiltrované dáta.
 • Chytré odkazy – novo prevádzame interné odkazy ako app.freelo.cz/XXX na textovú podobu a treba u odkaze na komentár sa zobrazí v okienku i jeho znenie.
 • Kvôli rozšíreniu nových funkcií sme prerobili štruktúru odkazov v menu Reporty.
 • Smazanému To-Do listu sa teraz zmažú aj s ním súvisiace verejné odkazy.
 • Viac v článku [CZ]

9. septembra 2020

 • Nový Kanban – výrazne sme redesignovali stĺpcové zobrazenie projektu. Pozrite sa na videoukážku [CZ] a tu nájdete nápovedu, ako si u projektu kanban zapnúť.
 • Integrácia na Raynet CRM – novo si môžete Freelo prepojiť s CRM systémom Raynet na správu obchodných kontaktov. Integrácia umožňuje zobraziť vo Freelu v projektoch informácie o klientoch, udalostiach a obchodných prípadoch.
 • Pohodlnejšie drag& drop u úloh, To-Do listov, podúloh a uložených filtrov. Teraz nie je nutné hľadať špeciálnu ikonku, za ktorú sa predtým ťahalo, môžete ťahať za akúkoľvek časť elementu, ktorý chcete presunúť.
 • Užívateľské filtre na dashboardu si môžete zoradiť podľa seba cez drag&drop.
 • Bežiaci timetracking je novo signalizovaný červenou bodkou aj vo favicon v tabu prehliadača.
 • Viac v článku [CZ]

31. augusta 2020

 • Tabuľka výkazov, ktorú si šéfovia zamilujú – týždenný/mesačný reporting výkazov podľa ľudí, projektov, To-Do listov, úloh so širokými možnosťami filtrovanie a ukladanie pohľadov.
 • Prehľady úloh – zoznamy Opakovaných úloh, Naposledy zmazaných položiek a Verejných odkazov. Nájdete v sekcii Reporty > Prehľady úloh
 • Lepšia odpovedanie na komentáre – možnosť jednoducho označiť text v poznámkach a odpovedať priamo na neho a tiež možnosť odpovedať na celý komentár.
 • Notification filtration – helps to find particular notification according to types, users and projects.
 • Viac v článku [CZ]

28. júl 2020

 • Otváranie úlohy do vyskakovacieho okna priamo z notifikácií a zo všetkých "úkolových" odkazov na Dashboardu cez klávesové skratky nabehnutí myši + Q alebo E.
 • Dark mode (Tmavý režim) - experimentálná funkcie vo vývoji, ktorú môžete vyskúšať v nastavenie.
 • Nový vzhľad trojtečkového menu v notifikaciích.
 • Upravený vzhľad detailu komentáre.
 • Timetracking dropdown menu umožňuje zmenu začiatku trackovanie.
 • Minimalistickejší vzhľad verejných odkazov / iframů (ľahšie vložitelný napr. do vášho IS).

9. jún 2020

 • Poznámku môžete verejne zdieľať cez vygenerovaný tajný odkaz.
 • Dlaždice poznámky ukazuje náhľad jej obsahu.
 • Podúlohy možno rýchlejšie priraďovať užívateľom už pri ich vytváraní.
 • V sekcii Reporty> Výkazy ide pre každý výkazu zobraziť jeho poznámku.
 • Možnosť zapnúť e-mailovú notifikáciu o dokončenie úlohy, ktorú sledujem.

30. apríl 2020

 • Vylepšenia poznámok:
  • História uloženie podľa užívateľov
  • Editačný mód
  • Diskusia u poznámky má označovaní @jmeno užívateľov aj s notifikácií
  • Poznámku je možné pripnúť k To-Do listom a môže tak slúžiť ako zadanie
  • Obsah pripnuté poznámky u vygenerovaného odkazu verejného To-Do listu je viditeľný
  • Už čoskoro aj možnosť vygenerovať verejný odkaz na samostatnú poznámku
 • Možnosť filtrovať úlohy na Dashboardu bez štítku.
 • Možnosť zoradiť si úlohy v To-Do listu cez trojtečkové menu podľa:termínu, priority, dáta založenie
 • Lepšie filtrovanie výkazov. Teraz sa nedeje po každom výbere jednotlivých filtrov, ale až po kliknutí na tlačidlo filtrovať.

3. február 2020

 • Rozšírené možnosti formátovania pri písaní komentárov. Možno meniť farebnosť textu i jeho podfarbenie. Texty možno oddeľovať horizontálnym oddeľovačom.
 • Dropdown menu u Timetrackingu s možnosťou prekliku alebo obnovenie trackovanie naposledy trackovaných úloh.
 • Stránka To-Do listy možno nastaviť ako defaultný stránka projektu. Hodí sa pri používaní Kanban / slúpcového zobrazenia - viz trojtečkové menu na stránke To-Do listy alebo dropdown nastavenia (ozubené koliesko) detailu projektu.
 • Možnosť zoradiť úlohy v To-Do listu podľa termínu, priority a podľa staroby (dňa vytvorenia - od najstaršieho alebo od najnovšieho) - viz trojtečkové menu To-Do listu.
 • Klávesová skratka pre rýchle priradenie Podúlohy sebe - Kurzor myši + M .
 • Nový filter Bez štítku na dashboardu.

14. január 2020

 • Plávajúce termíny v šablónach . Možno nastaviť + X dní od vytvorenia úlohy zo šablóny.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v poznámkach.
 • Rozšírenie API o nové parametre ako sú štítky a priority.
 • Zmena favicon aby sa neplietla s Google dokumentmi.
 • Viac v článku [CZ]

18. november 2019

 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy - Myš nad úlohou + Q .
 • Nová klávesová skratka pre rýchly náhľad úlohy a editáciu - myš nad úlohou + E.
 • Optimalizácia rýchlosti - zrýchlili sme mnoho častí aplikácie.
 • Nové filtre budúci týždeň a mesiac na dashboardu.
 • 🎉 Emoji za odmenu po dokončení úlohy.
 • Možnosť ponechania prázdneho riadku v poznámkach.

20. september 2019

 • Podúlohy môžu mať riešiteľa (priradeného používateľa).
 • Lajknutí komentáre teraz posiela notifikáciu autorovi komentáre a má nový dizajn.
 • Nová klávesová skratka pre priradenie úlohy sebe - Myš nad úlohou + M .
 • Nazdieľaná verejné projekty a To-Do listy sa teraz zobrazujú aj vrátane Podúlohy .
 • V spolupráci s poprednými českými odborníkmi sme spustili verejnú databázu šablón projektov, procesov, Checklist a postupov.
 • Pripnuté informácie majú nový - kompaktnejšie - vzhľad a krajšie ikony.
 • Vydali sme blogpost s videoukážky všetkých noviniek .

2. september 2019

 • Nové SVG ovládacie a súborové ikony.
 • Bežiaci Timetracking na hlavnej lište je výraznejší.
 • Užívatelia bez profilové fotky majú avatar s iniciály pre ľahšie rozpoznanie priradeného používateľa na mobilných zariadeniach.
 • Verejne zdieľané To-Do listy umožňujú zobraziť podúlohu cez ikonku stavu dokončených Podúlohy.
 • Novinky vo filtroch na Dashboard
  • Plávajúce termíny - Vytvorené v období a Úlohy s termínom. Umožňujú vypisovať úlohy v plávajúcom okne termíne, takže nie je nutné meniť pevný dátum. Zvýraznenie aktívnych filtrov.
  • Dashboard si pamätá naposledy vyhľadávané filtre a výpis úloh aj pri odchode na inú stránku (napríklad na detail úlohy a späť.)
  • Pridali sme filter Všetko na zobrazenie dokončených aj nedokončených úloh naraz .
 • Nová klávesová skratka pre získanie focusu hľadanie Alt + Shift + F .
 • Možnosť vložiť iba jednu úlohu zo šablóny a lepšie správanie checkboxov pre výber.
 • Zjednotenie trojtečkového menu a pravého menu na detaile úlohy a dizajnové zladenie.

19. august 2019

 • Štítky a priority úlohy. Viac
 • Pripomienky k úlohe. Viac
 • Do projektov možno hromadne pridávať viac prvkov (To-Do listov, úloh, Podúlohy) v jednom kroku Viac
 • Generovanie textového exportu To-Do listov a To-Do listu v textovom a znovu importovateľné formátu. S možnosťou zvoliť si export už dokončených úloh či Podúlohy. Viac
 • Rozpočet projektu možno teraz nastaviť na úroveň jednotiek (predtým stoviek).
 • U To-Do listov sa zobrazujú sumy výkazov aj "obyčajným" užívateľom nesprávcům. Vidí len svoje výkazy.

7. jún 2019

14. apríl 2019

 • Opakované rozpočty a nulovania rozpočtov.
 • Lepšie zobrazenie prekročených budgetov u To-Do listov.
 • Rozšírenie filtrov na dashboardu.
 • Pri pridávaní úlohy v kalendári konktrétního projektu je tento projekt vo formulári predvybrané.
 • Pri kliknutí na ikonku reťazi u komentára sa URL rovno skopíruje do schránky.
 • API príkaz na zoznam užívateľov.
 • Názov poznámky sa teraz ukladá spoločne s uložením celé poznámky.
 • Viac v článku [CZ]

28. marec 2019

 • Nový Dashboard (Reporting)
 • Verejne zdieľané úlohy zobrazujú súbory
 • Changelog úlohy
 • mention @project
 • Poznámka u faktúry
 • Riadkový výpis súborov a poznámok
 • Kopírovanie URL úlohy / komentáre na mobile
 • Animácia dokončenie úlohy
 • Viac v článku [CZ]

31. január 2019

 • Teraz môžeš na pár kliknutí prevádzať svoje vlastné projekty na niekoho iného alebo si vyžiadať prevod projektov od iných používateľov pod tvoj účet. Túto funkciu nájdeš v menu Projekty> Všetky projekty . Viac na náhľadu
 • Pridali sme ponuku klávesových skratiek. Nájdeš ju v pravom menu po svoju fotkou.
 • Pridali sme tlačidlo na vytvorenie novej / čisté šablóny namiesto vytvárania cez existujúci projekt.
 • V kalendári je možné zobraziť zaradenie úlohy: Názov> To-Do list> Projekt .

12. január 2019

 • Redesignovali sme riadok úlohy. Viac v článku [CZ]
 • Lepšie validácia DIČ.
 • Tlačidlu pre vytváranie šablón je teraz samostatne.

14. november 2018

 • Notifikace a Timetracking se nyní obnovují bez nutnosti znovunačíst okno / tab prohlížeče. Jsou synchronizovány nezávisle přes tzv. websockety
 • V sekci Platby je možné zadat další e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat vygenerované faktury. Je to vhodné např. pro automatické zasílání podkladů účetní.
 • V kalendáři nyní zobrazujeme i končící čas úkolu (pokud je nastavený konkrétní hodinový interval od-do).
 • Při kopírování To-Do listů je možné zvolit kopírování i dokončených úkolů a zachování přiřazených uživatelů (pokud uživatelé jsou již přizvaní v cílovém projektu, do kterého se kopíruje).

11. september 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.
 • I na přizvaném projektu si můžeš změnit svou hodinovku v sekci Projekt > Uživatelé.
 • Notifikační e-mail na dlouho běžící výkaz času.
 • Na mobilní verzi se ukazuje informační badge, že běží stopky.
 • Na stránce měření času vedou na všechny výkazy zpětné odkazy na úkol.
 • Pár dalších drobných vylepšení u Timetrackingu.
 • Více v článku [CZ]

24. august 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šablóny projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílet šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům. Přiřazení při použití šablony následně drží.
 • Nyní můžeš vytvořit novou šablonu na stránce Projekty přes dropdown menu.
 • Na detailu projektu si můžeš nastavit jaké bloky a v jakém pořadí se budou zobrazovat. Nastavení najdeš v hlavičce detailu projektu vpravo pod ikonkou nastavení.
 • Více o šablonách ve videu [CZ]

15. august 2018

 • Nově můžeš exportovat data z projektů a To-Do listů do CSV souboru (Excel formát). Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

13. august 2018

 • Zápis při vykazování času ve tvaru 1310 se nyní považuje za 13:10.

10. august 2018

 • Projekty jsou nově řazeny a seskupeny dle týmů. Je potom jasné, kdo tě do projektu přizval.

8. august 2018

 • Kalendář má nový týdenní pohled.

6. august 2018

 • To-Do listy lze vytvářet ze šablon projektů přímo na detailu projektu.
 • Podúkoly lze vytvářet na detailu úkolu ze šablon projektů, které mají úkoly s podúkoly.
 • Do šablóny projektů lze zvát uživatele. Díky tomu lze sdílen šablonu s dalšími uživateli, kteří ji můžou používat.
 • Přizvané uživatele v šablonách lze přiřazovat k úkolům.

6. júl 2018

 • Pokud vložíš do komentáře odkaz nahraného videa ze služby loom, tak se rovnou načte video player.

30. máj 2018

7. marec 2018

 • Přidali jsme dvoufaktorové ověření při přihlašování (tzv. 2FA z anglického Two-Factor Authentication).
 • V aplikaci lze vidět zařízení přes které jsi přihlášen/a. Tyto přihlášení můžeš odhlásit.
 • Pokud se přihlásí neznámé zařízení, dostaneš o tom oznámení e-mailem. Tohle oznámení lze vypnout v nastavení.
 • Lze se přihlásit ke sledování celého To-Do listu. Uživateli pak chodí notifikace na komentáře u současných i budoucích úkolů ve sledovaném To-Do listu.
 • Více v článku [CZ]

2. február 2018

 • Nové menu s inline SVG ikonami.
 • Notifikační centrum je přepracované a přehlednější.
 • E-maily lze přeposílat na ve Freelu vygenerovanou e-mailovou adresu. Buď přímo do úkolu (obsah e-mailu jako komentář) nebo do To-Do listu (vytvoří nový úkol).
 • Rozšířili jsme API o nové funkce.
 • Vylepšili jsme zvaní nových uživatelů. Je vidět stav uživatelů zda už se do Freela registrovali. Je možné zaslat URL k dokončení registrace jinou formou než e-mailem.
 • Veřejně sdílené úkoly zobrazují více meta informací a jsou přehlednější.
 • Kanban board se dočkal několika vylepšení.
 • Napojili jsme službu Vyfakturuj.cz.
 • Do projektu lze přizvat hromadně více uživatelů najednou.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

12. septembra 2017

 • Při odesílání komentáře můžeš úkol rovnou dokončit.
 • Na svém profilu najdeš úkoly, které jsi vytvořil.
 • Několik dalších drobných vylepšení.
 • Více v článku [CZ]

2015-2017

 • Zajímají tě i předešlé novinky? O těch významnějších se můžeš dočíst na našem blogu v sekci Strojovna.
 • Přejít na blog [CZ]
icon-kormidlo5

14-dňová bezplatná skúšobná plavba

Potrebujete poradiť? Dohodnite si s nami bezplatnú online konzultáciu.