News in Freelo

We like the changes. They move us forward.

19. června 2021

 • Nový kalendář s možností zvolit si vlastní barvu projektu. Mezi další vylepšení patří:
  • viditelné priority úkolů,
  • zrychlení načítání,
  • při změnách (termín, řešitel, …) se kalendář aktualizuje bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Sjednocení barevnosti štítků a projektů v kalendáři – redukce celkového počtu barev pro lepší přehlednost a jednodušší komunikaci (dříve existovaly 3 modré, dvě červené apod., což mohlo vést ke zbytečným nedorozuměním).
 • Můžete přehrát vimeo video přímo ve Freelu – stačí vložit URL do komentáře.
 • Můžete vygenerovat veřejný odkaz k podúkolům.
 • Seznam podúkolů (checklist) v chytrém podúkolu je barevně odlišený.
 • Můžete přidat chytrý podúkol do Mých priorit.
 • Při zaslání komentáře e-mailem zobrazujeme e-mail, z kterého byl odeslán.
 • Na Dashboardu můžete přes kláv. zkratku T měnit termín.
 • Můžete si nastavit e-mailovou připomínku k úkolu na konkrétní datum a čas.
 • Chytré podúkoly nově zobrazují, že mají podúkoly (modrý kruhový graf).
 • Zvýraznění komentáře, na který se prokliknete např. z notifikací.
 • Můžete zobrazit úkol v modalu přes kláv. zkratky Q/E v reportech Souhrny a Týdenní a měsíční.
 • Můžete vytvořit úkol z komentáře přes trojtečkové menu.
 • Můžete zobrazit historii komentářů v diskuzi u poznámky.
 • Můžete přesouvat dokončené úkoly mezi sloupci/To-Do listy. Hodí se při Kanban rozvržení sloupců backlog, naplánováno, hotovo, …
 • Oprava načtení úprav poznámky od jiného uživatele bez nutnosti obnovovat stránku.
 • Oprava chytrých podúkolů v šablonách – nyní se správně přenášejí do nových projektů i s prvním komentářem.
 • Oprava odskrolování při přidávání To-Do listu u kanban/sloupcového zobrazení.
 • Oprava zobrazení štítků u veřejných odkazů.
 • Oprava opakovaného zobrazení okna pro povolení desktop notifikací.
 • Oprava zobrazení řešitele podúkolu u veřejného odkazu.
 • Rozšíření API o podúkoly.
 • Rozšíření API o aktivity nad úkolem.

May 15, 2021

 • You can install desktop application from Chrome (PWA) - you can now have Freelo as a standalone application instead of a browser in your Dock/Application Bar with full notification settings in your operating system.
 • Keyboard shortcut T to quickly set/edit/cancel due dates - Mouse over sub/task + T for editing the due date with arrows (left, right - days), (up, down - months), T - + a week, X - delete the existing due date.
 • "Browser" notifications - You can now turn on system notifications that appear outside of your browser and you can customize them in the Notifications (Mac)/Notifications and Actions settings (Windows).
 • You can delete your avatar in the user settings to get the basic variation with the initials.
 • Login, Registration, and Forgot Password pages are redesigned.
 • Speed ​​up notification loading.
 • Optimization of javascript libraries.

February 5, 2021

 • Add files and photos to the notes. We have changed the color of notes – now are white, which is more neutral and common.
 • Video and audio files MP4, MOV, AVI, WAV, MP3 can be played in Freelo. No need to download these files.
 • Gmail addon and solved status of archived To-Do lists and projects. We have solved the issue with summaries of To-Do lists, projects and users, where not all items were displayed.
 • Names of the main tasks are dispayed in subtasks in Timetracking and Search.
 • Better color switch in text editor.

January 9, 2021

 • Subtask are smarter and can have deadlines and discussion, are visible in calendar and Dashboard. They can also have statements.
 • Task creation is faster and more developed – you can set up priority and label directly.
 • Freelo API is extended by 3 new endpoints all-tasks, all-tasklists, all-projects.

December 16, 2020

October 23, 2020

 • In the Timetracking dropdown menu, you can add or change a report note.
 • The timesheet table in Reports > Timesheets > Weekly and monthly, is an option to expand the main column with names by dragging the mouse.
 • Now there are notifications for completed subtasks to all people that are following a task.
 • We've modified the Drag&Drop task sorting in the My Task Priorities section.
 • When filtering in kanban view, columns that are empty, are no longer hidden. Therefore it is possible to move tasks anywhere in the project even after filtering.
 • If we are unable to deliver the notification in the mobile app, we will now try to deliver it again later. Previously, such a notification was no longer received on the device.

October 1, 2020

 • We've added a switch to show only unread notifications in the notification center. Suitable for operating with Inbox Zero.
 • We've added two options for task reminder, in one month and in two months.

September 17, 2020

 • Option to set up following users/solvers for To-Do list – you can set up To-Do list so that each current or future new task will have pre-selected followers (they will receive notifications e.g. about new comments) or solver.
 • New summaries – we have improved filtering, added option to save filters and interactive tab full of data with possibility to export actual data.
 • Smart links – now we render internal links as text app.freelo.cz/XXX and for example comment address will be displayed as it's wording in little window.
 • Due to expansion of new features we have re-structured links in Reports menu.
 • Deleted To-Do list will also delete connected public links.

September 9, 2020

 • New kanban view – we have redesigned column view of the project. Check our Help, how you can switch to kanban.
 • Integration Raynet CRM – you can connect Freelo and CRM software Raynet. It enables to display information, events and business cases about your clients in Freelo.
 • More comfortable drag&drop for tasks, To-Do lists, subtasks and saved filters. Now there is no special icon you need, just pull any part of the element that you want to move.
 • You can line up filters on Dashboard as you like via drag&drop.
 • Running timetracking is displayed by red dot

August 31, 2020

 • Timesheets, bosses will fall in love with it – weekly/monthly reporting per users, projects, To-Do lists and tasks with many options to filter and save views.
 • Task overviews – lists of Repetitive tasks, Last deleted items and Public links. Find in section Reports > Task overviews.
 • Better comment reactions – new way to simply mark the text of comment and reply directly to it and also reply option to the whole comment.
 • Notification filtration – helps to find particular notification according to types, users and projects.

July 28, 2020

 • Open a task in a pop-up window directly from notifications and from all "task" links on the Dashboard via the + Q or E mouse keyboard shortcuts.
 • Dark mode – experimental features in development that you can try in settings.
 • New apperance of three-dot menu in notifications.
 • Updated appearance of comment detail.
 • Timetracking dropdown menu allows to change start of tracking.
 • More minimalist look of public links / iframes (easier to insert into your IS).

June 9, 2020

 • You can share a note via generating secret public link.
 • The note tile shows a preview of its contents.
 • Subtasks can be assigned faster to users during creation.
 • In Reports > Timesheets can be shown a note of every timesheet.
 • Possibility to turn on e-mail notification of completition of task I follow.

April 30, 2020

 • Improvement of notes:
  • History of savings by users
  • Editing mode
  • You can notify user by mention @name in discussion of notes
  • Note can be pinned to To-Do lists and used as assignment
  • The content of the pinned note for the generated public link of To-Do list is visible
  • Possibility to generate public link for note itself
 • Possibility to filter tasks without labels on dahsboard.
 • Possibility to sort tasks in To-Do list via three-dot menu according to: due date, priority, date of adding.
 • Better report filtering. Now it doesn't happen after each selection of individual filters, but only after clicking the filter button.

February 2, 2020

 • Advanced formatting options when writing comments. You can change the color of the text and its background. Texts can be separated by a horizontal separator.
 • Timetracking dropdown menu with the ability to click or resume tracking of recently tracked tasks.
 • To-Do lists view can be set as the default project page. Useful when using Kanban / Column view - see the three-dot menu on To-Do lists page or dropdown settings (gear) of project details.
 • Sort To-Do list tasks by date, priority, and actual age (creation date - oldest or newest) - see the three-dot menu of To-Do list.
 • Keyboard shortcut to quickly assign a subtask to yourself - mouse over subtask + M.
 • New filter on your Dashboard No label.

January 14, 2020

 • Floating terms in templates. Terms can be set +X days since creation of the task from template.
 • Possibility to have empty line in comment.
 • API extensions with new parameters such as labels and priorities.
 • Change of favicon so it is more different from Google documents.

November 18, 2019

 • New shortcut for quick task preview - Mouse over task + Q.
 • New keyboard shortcut for quick task preview and edit - mouse over task + E.
 • Speed optimization – we speed up many parts of the app.
 • New filters next week and month on dashboard.
 • 🎉 Emoji after finishing a task for a reward.
 • Possibility to have empty line in comment.

September 20, 2019

 • Subtasks can have a solver (assigned user).
 • Commenting now sends a notification to the author of the comment and has a new design.
 • New shortcut for assigning a task to yourself - Mouse over task + M .
 • Shared public projects and To-Do lists now also appear including subtasks .
 • In collaboration with leading Czech experts , we launched a public database of templates of projects, processes, checklists and procedures.
 • Pinned information has a new - more compact - look and nicer icons.
 • We've released a blogpost with a video of all the news .

September 2, 2019

 • New SVG control and file icons.
 • Running Timetracking on the main toolbar is more pronounced.
 • Users without a profile photo have a Initial avatar to make it easier to identify the assigned user on mobile devices.
 • Publicly shared To-Do lists allow you to view subtasks via the completed subtask status icon.
 • What's new in Dashboard filters
  • Floating dates - Created by and Tasks with a term. They allow you to display tasks in a floating appointment window, so there's no need to change a fixed date. Highlight active filters.
  • Dashboard remembers recently searched filters and to-do list when you go to another page (for example, to-do details and back)
  • We've added an All filter to view completed and unfinished tasks at once .
 • New keyboard shortcut to get focus Alt + Shift + F search.
 • Possibility to insert only one task from template and better checkbox behavior for selection.
 • Unification of the colon menu and the right menu on task detail and design matching.

August 19, 2019

 • Task labels and priorities. More
 • Task reminders. More
 • Multiple elements (To-Do lists, tasks, sub-tasks) can be added to projects in one step More
 • Generate text export of To-Do sheets and To-Do sheets in text and re-importable format. With the option to export already completed tasks or sub-tasks. Learn more
 • The project budget can now be set to units (previously hundreds).
 • For To-Do lists, report totals are also displayed to “ordinary” non-users. They only see their statements.

June 7, 2019

April 14, 2019

 • Recurring budgets and zeroing budgets.
 • Better display of exceeded budgets on To-Do lists.
 • Extension of filters on dashboard.
 • When you add a task in the calendar of a specific project, the project is preselected in the form.
 • When you click the chain icon next to the comment, the URL is copied directly to the clipboard.
 • API command to list users.
 • The note name is now saved along with the entire note.
 • See more in [CZ]

March 28, 2019

 • New Dashboard (Reporting)
 • Publicly shared tasks display files
 • Changelog task
 • Mention @project
 • Note on invoice
 • Line listing of files and notes
 • Copy URL task/comments on mobile
 • Task completion animation
 • Read more in blogpost [CZ]

January 31, 2019

 • Now you can convert your custom projects to someone else or request projects from other users under your account for a few clicks. You can find this feature in menu Projects> All Projects . Learn more preview
 • We've added a keyboard shortcut menu. You can find it in the right menu under your photo.
 • We added a button to create a new / clean template instead of creating it over an existing project.
 • You can view the inclusion of a task in your calendar: Name> To-Do list> Project .

January 12, 2019

 • We redesigned the task line. More in [CZ]
 • Better VAT validation.
 • The button for creating templates is now separately.

November 14, 2018

 • Notification and Timetracking are now restored without reloading the browser window / tab. They are synchronized independently via websockets
 • In the Payments section, you can enter another email address to which the generated invoices will be sent . This is useful, for example, for automatically sending accounts to an accountant.
 • In the calendar, we now also display the end task time (if a specific hourly interval is set from-to).
 • When copying To-Do lists, you can select copy completed tasks and preserve of assigned users (if users are already invited to the target project to which they are copied).

September 11, 2018

 • Typing 1310 in Timesheets is now considered as a 13:10 time.
 • You can change your hour-rate in the Project > Users section on the invited project.
 • Notification email on long running time report.
 • The mobile version shows the informational badge that the Timetracking is running.
 • On the Timetracking page, all reports has backlinks to the task.
 • A few other minor improvements at Timetracking.
 • Read more in blogpost [CZ]

August 24, 2018

 • To-Do lists can be made from project templates directly in the project detail.
 • Sub-tasks can be created on task detail from project templates that have tasks with sub-tasks.
 • You can invite the user to a project template. You can share a template with other users who can use it.
 • Invited users in templates can be assigned to tasks. Assigning in the template is held in newly created project.
 • You can now create a new template in the Projects via the dropdown menu.
 • In the details of the project, you can set what blocks and the order in which they will appear. You can find the settings in the project detail header on the right under the setting icon.
 • More about templates in video [CZ]

August 15, 2018

 • You can now export data from projects and To-Do lists to a CSV file (Excel format). Exports can be found in the contextual menu.

August 13, 2018

 • Typing 1310 in Timesheets is now considered as a 13:10 time.

August 10, 2018

 • Projects are newly sorted and grouped by teams. Then it is clear who invited you to the project.

August 8, 2018

 • The calendar has a new week view.

August 6, 2018

 • To-Do lists can be made from projects templates directly on the project detail.
 • Sub-tasks can be created on task details from project templates that contains tasks with sub-tasks.
 • You can invite the users to a project templates. This makes it possible to share a template with other users and they can use it for precesses.
 • Adding users in templates can be assigned to tasks.

July 6, 2018

 • If you paste a video link from a loom service directly to a comment text, it will place the video player.

June 30, 2018

March 7, 2018

 • We've added 2-factor authentication when logging in.
 • You can see the device through which you are signed in. You can unsubscribe from these logins.
 • If an unknown device logs in, you will receive the notification by e-mail. You can turn this notification off in the settings.
 • You can now watch To-Do lists. After that you get notifications to activities on current and future tasks in this To-Do list.
 • Read more in blogpost [CZ]

February 2, 2018

 • New menu with inline SVG icons. It's better for performance.
 • Notification center is now all new and better.
 • E-mails can be forwarded to a Freelo-generated e-mail address. Either directly to the task (the content of the e-mail as a comment) or to the To-Do list (creates a new task).
 • API has new functions.
 • We've improved new users. The status of users is visible whether they have registered with Freelo. It is possible to send a URL to complete registration other way than by email.
 • Publicly shared tasks show more meta information and are clearer.
 • Kanban board has several improvements.
 • We connect new invoice service Vyfakturuj.cz.
 • Multiple users can be invited to the project at one time.
 • Several other minor improvements.
 • Read more in blogpost [CZ]

September 12, 2017

 • When sending a comment, it can complete the task straight away.
 • You will find the tasks you have created in your profile.
 • Several other minor improvements.
 • Read more in blogpost [CZ]

2015-2017

 • Are you interested in last news? Read about the most important ones on our blog in the section "Strojovna".
 • Read more in blogpost [CZ]

Captain, take the tiller
and try Freelo now

The 14-day test cruise is for free and you can invite your entire crew.
Need help? Book free online consultation.