What's new in Freelo

We like the changes. They move us forward.

18. listopadu 2019

 • [BETA] Nová klávesová zkratka pro rychlý náhled úkolu – Myš nad úkolem + Q.
 • Optimalizace rychlosti – zrychlili jsme mnoho částí aplikace.
 • Nové filtry příští týden a měsíc na dashboardu.
 • 🎉 Emoji za odměnu po dokončení úkolu.
 • Možnost ponechání prázdného řádku v komentáři.

20. září 2019

 • Podúkoly můžou mít řešitele (přiřazeného uživatele).
 • Lajknutí komentáře nyní posílá notifikaci autorovi komentáře a má nový design.
 • Nová klávesová zkratka pro přiřazení úkolu sobě – Myš nad úkolem + M.
 • Nasdílené veřejné projekty a To-Do listy se nyní zobrazují i včetně podúkolů.
 • Ve spolupráci s předními českými odborníky jsme spustili veřejnou databázi šablon projektů, procesů, checklistů a postupů.
 • Připnuté informace mají nový – kompaktnější – vzhled a hezčí ikony.
 • Vydali jsme blogpost s videoukázkou všech novinek.

2. září 2019

 • Nové SVG ovládací a souborové ikony.
 • Běžící Timetracking na hlavní liště je výraznější.
 • Uživatelé bez profilové fotky mají avatar s iniciály pro snadnější rozpoznání přiřazeného uživatele na mobilních zařízeních.
 • Veřejně sdílené To-Do listy umožňují zobrazit podúkoly přes ikonku stavu dokončených podúkolů.
 • Novinky ve filtrech na Dashboardu
  • Plovoucí termíny – Vytvořené v období a Úkoly s termínem. Umožňují vypisovat úkoly v plovoucím okně termínu, takže není nutné měnit pevné datum. Zvýraznění aktivních filtrů.
  • Dashboard si pamatuje naposledy vyhledávané filtry a výpis úkolů i při odchodu na jinou stránku (třeba na detail úkolu a zpět.)
  • Přidali jsme filtr Vše na zobrazení dokončených i nedokončených úkolů najednou.
 • Nová klávesová zkratka pro získání focusu hledání Alt+Shift+F.
 • Možnost vložit pouze jeden úkol ze šablony a lepší chování checkboxů pro výběr.
 • Sjednocení trojtečkového menu a pravého menu na detailu úkolu a designové sladění.

19. srpna 2019

 • Štítky a priority úkolu. Více
 • Připomínky k úkolu. Více
 • Do projektů lze hromadně přidávat více prvků (To-Do listů, úkolů, podúkolů) v jednom kroku Více
 • Generování textového exportu To-Do listů a To-Do listu v textovém a znovu importovatelném formátu. S možností zvolit si export již dokončených úkolů či podúkolů. Více
 • Rozpočet projektu lze nyní nastavit na úroveň jednotek (dříve stovek).
 • U To-Do listů se zobrazují sumy výkazů i „obyčejným“ uživatelům nesprávcům. Vidí jen své výkazy.

7. června 2019

14. dubna 2019

 • Opakované rozpočty a nulování rozpočtů.
 • Lepší zobrazení překročených budgetů u To-Do listů.
 • Rozšíření filtrů na dashboardu.
 • Při přidávání úkolu v kalendáři konktrétního projektu je tento projekt ve formuláři předvybraný.
 • Při kliknutí na ikonku řetězu u komentáře se URL rovnou zkopíruje do schránky.
 • API příkaz na seznam uživatelů.
 • Název poznámky se nyní ukládá společně s uložením celé poznámky.
 • Více v článku [CZ]

28 March 2019

 • New Dashboard (Reporting)
 • Publicly shared tasks display files
 • Changelog task
 • Mention @project
 • Note on invoice
 • Line listing of files and notes
 • Copy URL task/comments on mobile
 • Task completion animation
 • Read more in blogpost [CZ]

31 January 2019

 • Now you can convert your custom projects to someone else or request projects from other users under your account for a few clicks. You can find this feature in menu Projects> All Projects . Learn more preview
 • We've added a keyboard shortcut menu. You can find it in the right menu under your photo.
 • We added a button to create a new / clean template instead of creating it over an existing project.
 • You can view the inclusion of a task in your calendar: Name> To-Do list> Project .

12 January 2019

 • We redesigned the task line. More in [CZ]
 • Better TIN validation.
 • The button for creating templates is now separately.

14 November 2018

 • Notification and Timetracking are now restored without reloading the browser window / tab. They are synchronized independently via websockets
 • In the Payments section, you can enter another email address to which the generated invoices will be sent . This is useful, for example, for automatically sending accounts to an accountant.
 • In the calendar, we now also display the end task time (if a specific hourly interval is set from-to).
 • When copying To-Do lists, you can select copy completed tasks and preserve of assigned users (if users are already invited to the target project to which they are copied).

11 September 2018

 • Typing 1310 in Timesheets is now considered as a 13:10 time.
 • You can change your hour-rate in the Project > Users section on the invited project.
 • Notification email on long running time report.
 • The mobile version shows the informational badge that the Timetracking is running.
 • On the Timetracking page, all reports has backlinks to the task.
 • A few other minor improvements at Timetracking.
 • Read more in blogpost [CZ]

24 August 2018

 • To-Do lists can be made from project templates directly in the project detail.
 • Sub-tasks can be created on task detail from project templates that have tasks with sub-tasks.
 • You can invite the user to a project template. You can share a template with other users who can use it.
 • Invited users in templates can be assigned to tasks. Assigning in the template is held in newly created project.
 • You can now create a new template in the Projects via the dropdown menu.
 • In the details of the project, you can set what blocks and the order in which they will appear. You can find the settings in the project detail header on the right under the setting icon.
 • More about templates in video [CZ]

15 August 2018

 • You can now export data from projects and To-Do lists to a CSV file (Excel format). Exports can be found in the contextual menu.

13 August 2018

 • Typing 1310 in Timesheets is now considered as a 13:10 time.

10 August 2018

 • Projects are newly sorted and grouped by teams. Then it is clear who invited you to the project.

8 August 2018

 • The calendar has a new week view.

6 August 2018

 • To-Do lists can be made from projects templates directly on the project detail.
 • Sub-tasks can be created on task details from project templates that contains tasks with sub-tasks.
 • You can invite the users to a project templates. This makes it possible to share a template with other users and they can use it for precesses.
 • Adding users in templates can be assigned to tasks.

6 July 2018

 • If you paste a video link from a loom service directly to a comment text, it will place the video player.

30 June 2018

7 March 2018

 • We've added 2-factor authentication when logging in.
 • You can see the device through which you are signed in. You can unsubscribe from these logins.
 • If an unknown device logs in, you will receive the notification by e-mail. You can turn this notification off in the settings.
 • You can now watch To-Do lists. After that you get notifications to activities on current and future tasks in this To-Do list.
 • Read more in blogpost [CZ]

2 February 2018

 • New menu with inline SVG icons. It's better for performance.
 • Notification center is now all new and better.
 • E-mails can be forwarded to a Freelo-generated e-mail address. Either directly to the task (the content of the e-mail as a comment) or to the To-Do list (creates a new task).
 • API has new functions.
 • We've improved new users. The status of users is visible whether they have registered with Freelo. It is possible to send a URL to complete registration other way than by email.
 • Publicly shared tasks show more meta information and are clearer.
 • Kanban board has several improvements.
 • We connect new invoice service Vyfakturuj.cz.
 • Multiple users can be invited to the project at one time.
 • Several other minor improvements.
 • Read more in blogpost [CZ]

12 September 2017

 • When sending a comment, it can complete the task straight away.
 • You will find the tasks you have created in your profile.
 • Several other minor improvements.
 • Read more in blogpost [CZ]

2015-2017

 • Are you interested in last news? Read about the most important ones on our blog in the section "Strojovna".
 • Read more in blogpost [CZ]

Kapitáne, chop se kormidla
a zkus Freelo hned teď

The 14-day test cruise is free and you can invite the entire crew.
Need help? Book free online consultation.