Rozhovor s CEO agentury 2Score o tom, jak se jim daří hrát první ligu ve sportovním marketingu

Za Freelo se ptá Karel Dytrych
2Score je na trhu už hezkých pár let. Můžeš pro lepší kontext firmu představit, říci něco z historie a představit její vizi a plány do budoucna?
Za 2Score odpovídá CEO Vojtěch Šišma

2Score je na trhu již téměř 7 let a tím hlavním posláním je určitá kultivace sportovního prostředí a konkrétně sportovního marketingu v České republice. Chceme, aby úroveň českého sportu rostla a to jak na samotných hřištích v rámci sportovních výkonů, tak i v hledištích v rámci jejich zaplnění a kvality souvisejících služeb. Proto se rádi inspirujeme v zahraničí a osvědčenou praxi aplikujeme do české reality. To se dá říci, že je nekončící proces, jelikož vždy v něčem v zahraničí budou lepší či inspirativní. Ačkoliv často slyšíme i ze zahraničí obdiv k naší práci.

V čem je 2Score výjimečný oproti jiným agenturám?

Vyjímečnost k jiným agenturám je jistě zejména v zaměření výhradně na sport. A v rámci sportu k marketingu, tedy komunikaci a aktivacím partnerství.

Přiřazování úkolů = jasná odpovědnost,
mailové notifikace = nic neunikne,
funkční aplikace = práce odkudkoliv.“
Na jaké vaše počiny jste pyšní nejvíce? Při procházení webu a sociálních sítí jsem narazil na věci jako Sparta, Fortuna liga, Sazka bet, MCDonalds a další.

Na klienty a projekty, které jsme za ty roky vytvořili, jsme velmi pyšní. V mnoha ohledech dané práce patří ke špičce našeho oboru. A jelikož náš tým je sestaven z většiny z lidí co sportem žijí, je práce na takové úrovni i určitou poctou. Pokud bych měl vybrat jeden počin a hovořit i za kolegy, tak tím byla rozlučka Tomáše Rosického v minulém roce. To je projekt, který přinesl asi nejvíce emocí a pýchy se podílet na něčem takovém.

Kolik lidí aktuálně tvoří tým 2Score a jakým způsobem máte rozdělenou práci?

S externisty bychom asi využili více než dva páry rukou na spočítání našeho týmu, který spolu úzce komunikuje. V týmu máme skupinu grafiků, skupinu video tvůrců, skupinu věnující se správě digitálních platforem a skupinu, která vede dané projekty, čemuž odpovídá právě i rozdělení prací. Jinak ta struktura odpovídá klientům s nimi spojenými projekty.

Z kolika lokalit aktuálně pracujete?

Ačkoliv máme jedny kancelářské prostory v samotném centru Prahy s výhledem na Národní muzeum, tak se nejedná o jedinou lokalitu, odkud práce a zejména komunikace mezi jednotlivými členy našeho týmu probíhá. Máme hodně nastavený režim home office a práce také probíhá často v terénu.

Pracujete i s externími kolegy a spolupracovníky?

Snažíme se spolupracovat s těmi nejlepšími, kteří spojují v sobě odbornost a zapadnou do našeho kolektivu. Důvod je i ten, že to bereme jako proces neustálého učení a sbírání dalších a dalších zkušeností.

Je těžké kreativní práci plánovat? Víte, že u zakázky během týdne nějakou kreativu prostě vždy dodáte? Jak je to proměnlivé?

V našem prostředí je oblíbené slovíčko ASAP, takže my spíše nejsme zvyklí na dostatek času. Spousta projektu podléhá nějakému termínu, kdy ta kreativa musí ven, jinak už není druhé cesty. V rámci toho myslím, že máme dobře nastavené procesy a vždy najdeme to nejlepší řešení na základě daných podmínek.

Nejčastější chyba je asi zapomenutí na “něco”, s čímž nám právě nejvíce pomohlo Freelo a systém interní komunikace.“
A co eventy? Často se plánují rok dopředu..

Věnujeme se spíše drobným eventům a na ty větší máme výborné spolupracující externisty či agentury.

Jaké techniky v rámci týmové spolupráce na projektech využíváte? Co vám funguje a co jste naopak opustili?

Máme zavedený systém porad, ale když není co řešit, tak se nescházíme. Neděláme porady pro porady. Každopádně u nás vzniká často spousta novinek ať už celých projektů, či dílčích prací u projektů dlouhodobých. Proto je zasedačka často zaplněná v rámci brainstormingu či i feedback porad po realizovaných projektech či akcích.

Čas od času se i v sehraném týmu objeví určité komplikace při plnění úkolů nebo dotahování projektů do zdárného konce. S čím konkrétně jste se potýkali u vás a jaké postupy vám pomohly v řešení problému?

Důležitá je u nás spolupráce. Tedy když se chyba blíží nebo nastala, tak komunikovat, abychom ji jako tým minimalizovali. A poté je potřeba se právě z těch chyb pro příště ponaučit. Nejčastější chyba je asi zapomenutí na “něco”, s čímž nám právě nejvíce pomohlo Freelo a systém interní komunikace.

Co je na provozování agentury jako je ta vaše nejtěžší?

U nás největší problém je, že prací opravdu žijeme. Máme rádi sport a chceme svou práci dělat co nejlépe. Jenomže v rámci agentury máte určité mantinely, které určují rozpočty klientů a daných projektů. Ty pak určují hodinové budgety a objem práce, které jsou na dané projekty alokované. Často ale na projektech trávíme času více, protože prostě chceme, aby to bylo ještě lepší, než jsme slíbili. Pokud je to v míře, tak to bereme jako investici do plnění našeho poslání.

Freelo přineslo jasná pravidla v kooperaci členů našeho týmu, přineslo minimalizaci chyb a jasnou strukturu.“
Přihodil se vám nějaký opravdový „fuck up“, nějaký krizový moment a co vám pomohlo se z něj dostat?

Ano, čas a spousta jednání.

Jaký systém na správu úkolů a komunikaci v rámci týmu jste používali před Freelem?

Přechod na Freelo souvisel i s rozšířením našeho týmu a poupravení struktury na strukturu více specializovanou dle specifik prací z původního rozdělení dle projektů. Takže dříve stačil mail, messenger a excelové Todo.

Jak se změnilo workflow a efektivita po zavedení Freela?

Já už bych si fungování našeho týmu bez Freela nebo podobné platformy nedovedl představit. Freelo přineslo jasná pravidla v kooperaci členů našeho týmu, přineslo minimalizaci chyb a jasnou strukturu.

V našem prostředí je oblíbené slovíčko ASAP, jsme zvyklí na nedostatek času. Spousta projektu podléhá termínu, kdy ta kreativa musí ven, jinak už není druhé cesty.“
Proč jste zvolili Freelo a jaké bylo jeho zavádění do týmu?

Hledali jsme platformu pro správu projektů a s nimi spojenými úkoly. Na výběr bylo více variant, ale u nás zvítězila česká varianta. Šli jsme do toho to prostě zkusit a už jsme jiné cesty nehledali. Zavádění bylo zprvu kostrbaté to dobře na začátku nastavit, ale zvítězil přístup nás všechny hodit do řeky, abychom plavali. A podařilo se, stále plaveme, a obstojně.

Na kolika projektech současně aktuálně pracujete?

Máme mnoho dlouhodobých projektů skládajících se z dílčích. Proto současně jsou to i nižší desítky projektů.

Jak máte projekty ve Freelu rozdělené?

To nelze jednoznačně říci, ale něco dle klientů a něco dle větších projektů.

Jsou to spíše krátkodobé, nebo dlouhodobé záležitosti?

Většina našich projektů je dlouhodobého rázu.

Máme připravené manuály našich procesů, ale ukázaná a praxe funguje nejlépe.“
Sledujete do detailu produktivitu, nebo efektivitu vašich/vašeho týmů? Podle čeho poznáte, že vše běží jako po másle?

K tomu nám slouží právě Freelo, timesheetová platforma a pravidelné porady.

Máte nějaká specifika v rámci týmové spolupráce, která ovlivňují úspěch projektů, nebo jejich náročnost?

Lásku ke sportu a k tomu co děláme.

Jaké další nástroje či aplikace kromě Freela využíváte a k čemu?

Samozřejmě mail pro zejména komunikaci mimo náš tým. WhatsApp právě k interní komunikaci. Balík služeb od Googlu, zejména Drive. Adobe balíčky pro naše kreativní kolegy. My Hours pro timesheetovou evidenci.

Jak zaučujete nové členy týmu do Freela a celého pracovního workflow?

Máme připravené manuály našich procesů, ale ukázaná a praxe funguje nejlépe.

Které funkce Freela jsou pro vás nejužitečnější a proč?

Přiřazování úkolů = jasná odpovědnost, mailové notifikace = nic neunikne pozornosti, funkční aplikace = práce odkudkoliv.

Jaké všechny procesy/funkce ve firmě vám Freelo řeší?

Komunikace, zápisy z porad, zadávání úkolů, uchovávání inspirací. Naopak ho vůbec nepoužíváme k vykazování času.

Dříve, když se zapnul PC, tak se šlo na Facebook a ještě dříve na Seznam, nyní já začínám Freelem.“
Je něco, co vám na Freelu vadí nebo vám v něm chybí?

Možná větší jednoduchost k vykazování času, které je/bylo více pro freelancery než agentury.

Když se řekne Freelo, které slovo se vám vybaví?

Facebook nebo Seznam. Dříve, když se zapnul PC, tak se šlo na Facebook a ještě dříve na Seznam, nyní já začínám Freelem.

Máte nějaké návody nebo best practices pro používání Freela?

Vše do Freela.

Another case studies

Try it for free, captain

You will have 14 days to try out Freelo for free. Simply click and enter your email address.

Even after 14 free days, you can use the Freelo FREE plan. You can find more information in our pricing